Üdvözöljük Viszákon!

Aktualitások

Ebösszeírás Viszákon!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Viszáki Ebtartókat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése körében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni. Mindezekre tekintettel

2023. szeptember 15. és 2023. október 31.

között az ebek összeírására kerül sor.

Az eb tartója/tulajdonosa köteles a megjelölt időtartamban az Ávtv. által meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik. Minden ebről külön-külön adatlapot kell kitölteni függetlenül attól, hogy az eb tulajdonosa vagy tartója ugyanaz a személy.

Tájékoztatom Önöket, hogy (az Ávtv. 42/B. § 2) bekezdése alapján az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.

Az eljárás jogi alapja:

* 1998. évi XXVIII. törvény az állatok védelméről és kíméletéről,
* 41/2010. (II. 26.) Kormányrendelet a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról,
* 383/2016. (XII. 2.) Kormányrendelet az állatvédelmi hatóság kijelöléséről,
* 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet az állatvédelmi bírságról.

Az ebösszeíró adatlap/elhullt eb bejelentő adatlap visszajuttatásának módjai:

* a kitöltött adatlap Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Pankaszi Kirendeltségén történő leadása,

* a kitöltött összeíró adatlap postai úton (9931 Ivánc, Kossuth L. u. 119.) történő megküldése,

* elektronikus úton, a neumann.noemi@ivanc.hu címre történő megküldése.

Az EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP és a NYILATKOZAT a település honlapjáról letölthető.

Az ebösszeírással kapcsolatosan további tájékoztatás az alábbi telefonszámon kérhető:

+36 94 542-027

Köszönjük, hogy eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének!

Radicsné dr. Soós Ágnes sk.

jegyzőKörzeti megbízottak

KALMÁR ATTILA r.tzls
tel: 0620/421 3039
email:Kalmar Attila@vas.police.hu
Fogadóóra:
9941. Őriszentpéter, Gombászószer 1.
Minden hónap utolsó hét hétfőn 15 - 17 között
Pankasz II. Körzeti Megbízott: VISZÁK, SZAKNYÉR, Őrimagyarósd, Szőce-Rimány
KRIZSAY KRISZTIÁN r.tzls
tel: 06 30/742 8673
email: KrizsayK@vas.police.hu
Fogadóóra
9941. Őriszentpéter, Gombászószer 1.
Minden hónap utolsó hét hétfőn 15-17 között
Pankasz I. Körzeti Megbízott: Pankasz, Felsőjánosfa, Hegyhátszentjakab, Kisrákos

HULLADÉKNAPTÁR 2023 évre VISZÁK