KÖZÉRDEKŰ ADATOK

(az oldal feltöltés alatt)

1.,
Szervezeti, személyzeti adatok

A szervezet vezetői: 

Avas József polgármester
Bali Tibor alpolgármester
Bali Gyula képviselő
Biczó Martin képviselő
Szájer Szabolcs képviselő

https://www.viszak.hu/


Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek:

Vas Vármegyei Kormányhivatal
Cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
Levelezési cím: 9700 Szombathely, Berzsenyi tér 1.
Telefon +36 (94) 517-117; +36 (94) 517-107; +36 (94) 517-159
Fax +36 (94) 517-105
Szervezet vezetője: Vámos Zoltán főispán
A hivatalszervezetet Ágh Ernőné főigazgató irányítja. (94/517-106)
A főigazgató általános helyettese, Popovicsné Dr. Tisza Edit igazgató.(94/517-106)

E-mail: kormanyhivatal@vas.gov.hu

Honlap: https://kormanyhivatal.hu/hu/vas

Kapcsolat, szervezet, vezetők:
Községi Önkormányzat Viszák

9932, Viszák, Fő u. 59.
tel.: +36209624995, +36/94/426-016+36/94/542-027
e-mail : info@viszak.hu , jegyzo@ivanc.hu
honlap: www.viszak.hu

Ivánci Közös Önkormányzati 
tel.: +36209624995, +36/94/426-016+36/94/542-027
e-mail : info@viszak.hu , jegyzo@ivanc.hu
honlap: www.ivanc.hu

Költségvetési szervek:
feltöltés alatt...

Lapok:
nincs...

Szervezet vezetőinek adatai:
Avas József polgármester
telefonszám:+3620
Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző
telefonszám: +36304098036, 06-94/426-016, +36/94/542-027

e-mail: info@viszak.hu , jegyzo@ivanc.hu

Szervezeti struktúra:
feltöltés alatt...

Ügyfél fogadási rend:

Az Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal ügyfél fogadási rendje:
Hétfő :  8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
Kedd: ------
Szerda: 8:00 - 12:00; 13:00 - 16:00
Csütörtök: 8:00 – 12:00 
Péntek: 8:00 – 12:00

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal
Pankaszi Kirendeltségének ügyfél fogadási rendje:

Hétfő: 8:00-12:00; 13:00-16:00 
Kedd: ------
Szerda: 8:00-12:00; 13:00-16:00 
Csütörtök: 8:00-12:00 
Péntek: 8:00-12:00 

2.,
Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

1. Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben
ügy fajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv :

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal

9931 Ivánc, Kossuth L. u 119.
+36/94/542-027

Ivánci Közös Önkormányzati Hivatal Pankaszi Kirendeltsége
9937 Pankasz, Fő út 64.+36/94/548-081

Radicsné dr. Soós Ágnes jegyző
+36/94/542-027
Tóth Zoltán aljegyző
+36/94/548-060

Községi Önkormányzat Viszák képviselő-testülete


Az államigazgatási, önkormányzati és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a
ténylegesen eljáró szerv illetékességi területe: Viszák község közigazgatási területe

A szerv alaptevékenysége, feladat -és hatásköre

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó,
a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,
valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend az adatvédelmi és
adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

• Magyarország Alaptörvénye

• 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

• 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

• 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

• 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról

• 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet az államháztartás számviteléről

• Községi Önkormányzat Viszák Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Jogszabályok
A jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és biztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegét tartalmazó önálló dokumentumok elérhetőségének biztosításával.
https://or.njt.hu/


Képviselő testület ciklusprogramja
feltöltés alatt.....


Képviselő testületi ülések előterjesztései
2020

 2020.02.13.

 2020.03.05.

 2020.07.02.

 2020.08.13.

 2020.09.29.

 2020.11.02.

2021

 2021.06.29.

 2021.08.26.

 2021.12.21.

2022

 2022.02.15.

 2022.03.10.

 2022.05.26.

 2022.08.25.

 2022.11.24.

 2022.12.20.

2023

 2023.02.15.

 2023.03.09.

 2023.04.25.

Képviselő testületi ülések jegyzőkönyvei
2020

 2020.02.13.

 2020.03.05.

 2020.07.02.

 2020.09.29.

 2020.08.13.

 2020.11.02.

2021
 2021.06.29.

 2021.08.26.
 2021.11.04.
 2021.12.21.

2022

 2022.02.15.

 2022.03.10.

 2022.05.26.

 2022.07.25.

 2022.08.25.

 2022.09.15.

 2022.11.24.

 2022.12.20

2023 

 2023.02.15.

 2023.03.09.

 2023.04.25.

Önként vállalt feladatok

feltöltés alatt...

Szervezeti és Működési Szabályzat

https://or.njt.hu/eli/v01/424163/r/2013/13

Településképi Arculati Kézikönyv

feltöltés alatt..
https://docplayer.hu/108281775-Viszak-telepuleskepi-arculati-kezikonyv-jovahagyva-69-2017-xii-29-kepviselo-testuleti-hatarozattal.html

3.,
Gazdálkodási adatok

Költségvetések 
2020
2021
2022
2023
Szerződések

feltöltés alatt..

Támogatások

feltöltés alatt..

Zárszámadások
2020
2021
2022
2023
4.,
Közbeszerzés

Éves statisztikai összegzések

feltöltés alatt..

Közbeszerzési tervek

feltöltés alatt...

Szerződések

feltöltés alatt...

Szerződésekre vonatkozó adatok 

feltöltés alatt..

5.,
Közadatkereső

https://kozadat.hu/kereso/